top of page

Финални тестове за 1-4 -ти клас


Обучението за ограмотяване на възрастни (първи - четвърти клас) приключи в първия си етап.


На крайните тестове се явиха допуснатите 49 обучаеми.


Петмесечната подготовка се оказа полезна за записаните в курса.


49-те допуснати до изпити обучаеми се явиха в два дена на тестове по български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото.


Лицата ще получат удостоверение за валидиране на компетентрости за начално образование. От тях тези, които желаят, могат да подадат заявления и да се включат в курса на обучение за 5 клас.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page