top of page
Students in Library

За обучаеми

Уважаеми обучаеми, тук ще намерите материалите, необходими за провеждане на обучението ви.

Етап 2

Pencil and notepad

Седмично разписание

Тук ще намерите седмичното разписание по класове

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Pencil

Присъствен списък

Тук регистрирайте присъствието си в клас

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

Note Pad

Анкета

Отчитане на участие в проекта

АНКЕТА

Етап 1

Pencil and notepad

Седмично разписание

Тук ще намерите седмичното разписание по класове

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Pencil

Присъствен списък

Тук регистрирайте присъствието си в клас

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

Note Pad

Анкета

Отчитане на участие в проекта

АНКЕТА

bottom of page